Babar

Op de rug van zijn moeder maakt Babar een wandeling
in het bos.
En hij loopt…en loopt… net zo lang tot hij bij de rand van de stad komt.

“Babar” is een muzikale voorstelling rond het klassieke prentenboek “Het verhaal van Babar, het olifantje”, geschreven door Jean de Brunhoff in 1931. Francis Poulenc heeft in 1945 muziek bij het pren- tenboek gecomponeerd.
Speciaal voor het NASKA is er een arrangement gemaakt voor een symfonieorkest van 15 musici. Vanuit verschillende disciplines: muziek, beel- dende vorming, drama en taal komen kinderen in contact met dit mooie verhaal vertolkt door een vertelster/ actrice en orkest.

Over het concert:

De kinderen maken kennis met het symfonie orkest en worden meegenomen in de wereld en beleve- nissen in de werled van Babar. In het concert wordt eerst het orkest voorge- steld aan het publiek Elk instrument wordt even uitgelicht en je hoort welke instrumenten van dezelfde familie zijn. Op een persoonlijke manier worden artiesten en publiek aan elkaar gekop- peld. Daarna begint de vertelling over Babar waarbij ook de kinderen in het publiek betrokken.
Het verhaal wordt waar mogelijk ook vertoond op een scherm tijdens de voorstelling.

Het concert duurt ongeveer drie kwartier, maar het is ook mogelijk een programma met pauze te boeken waarbij nog meer kinderverhalen in combinatie met muziek gespeeld en verteld worden.

Concertruimte:

Het is mogelijk dit concert in diverse ruimtes te programmeren. Een kleine theaterzaal biedt het meest voor een theatrale vorm van deze voorstelling, maar ook is een concertante voorstel- ling mogelijk in kerk of muziekzaal.